Тест

Көңүлдү көтөрүп жылмаюуу тартуулаган дагы бир тест. Эгер Сиз интернетти беш колуңуздай билип, интернетте жашасаңыз, анда бул тест өзгөчө Сиз үчүн.
1. "Дарегиңизди айтыңыз" деген суроого кандай жооп бересиз?
2. "УРЛ" деген эмне?
3. "Провайдер" деген эмне?
4. Сизге тааныш эмес сөздү эмне кыласыз?
5. "Спам" деген эмне?
6. "Биринчи мугалимди" ким жазган?
7. Интернетке кантип кирет?