XVI-ХVII КЫЛЫМДАРДАГЫ ТЯНЬ-ШАНЬ КЫРГЫЗДАРЫ

Кошкон | 01.08.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
ТяньШань кыргыздары жөнүндөгү мен жыйнаган маалыматтар «ЖетиСуу дубанынын эстелик китепчесинде» 1898-жэле жарыяланган «ЖетиСуу тарыхынын очерктеринде» чогултулганНегизги дареги— мырза Хайдердин 1540-жылдары жазылган «Тарйхи Рашиди» (перс тилиндеэкинчи бөлүгү биринчисинен мурда1541—1544-жжжазылгандеген эмгегиандан кийинки мезгилдер жөнүндө көбүнчө Кашкардын тарыхы боюнча чыгармаларда айтылат.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)