«КУЛМЫРЗА МЕНЕН АКСАТКЫН» тууралуу

Кошкон | 02.08.2017

ХАЙПТЫН БАЛЕКЕТИН АЛАБЫЗБЫ?


Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
«Мырза уул менен Аксаткын» аталган поэманын бир вариантын 1947-жылы Ноокат районундагы, Кызыл Бостон селсоветинин, III Интернационал колхозунун Абек кыштагында жашоочу Тажибаева Анаргүлдөн Каим Мифтаков жазып алган.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)