«АК-МӨӨР» тууралуу

Добавил | 02.08.2017

«Ак Мөөр» поэмасынын негизги каармандары Жантай канАк МөөрБолот тарыхтаболгон, XIX кылымда жашаган реалдуу адамдарПоэманын окуясы да таза автордукже айтуучулук кыялдануудан гана жаралган эмесанын мазмундук өзөгүндө реалдуучыныгы окуя жататӨсүү жолунда анын айланасында ар кандай болумуштараңызаңгемелерайтуучунун ой жүгүртүүсүкошумчасы топтолуу менен айрымдеталдык жаңылануулар кириптолук кандуу поэманы түзүпварианттуулуккакөтөрүлгөн.

 

Рефератты көчүрүү