КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СӨЗДҮКТӨРҮ

Кошкон | 02.08.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
1. Кыргыз тилинин сөздүктөрү жөнүндө түшүнүк.
2. Сөздүктөгү шарттуу кыскартуулар.
3. Сөздүктөрдүн түрлөрү.
Энциклопедиялык сөздүктөр нагыз энциклопедиялык сөздүктөр жана тармактык энциклопедиялык сөздүктөр деп экиге бөлүнөт. Нагыз энциклопедиялык сөздүктөрдө маанилүү илимий- техникалык терминдер, көрүнүштөр, буюмдар, жер – суунун, адамдардын, шаар – кыштактардын аттары кеңири мүнөздөлүп берилет. сүрөттөр, схемалар, библиографиялар менен жабдылат. Энциклопедиялык сөздүктөн баардык илимдин тармактары боюнча кабар алууга болот. Алар универсалдуу келет.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)