ТАКТООЧ

Кошкон | 02.08.2017
1.  Тактооч сөз түркүмү тууралуу жалпы маалымат.
2.  Тактоочтун лексико-грамматикалык белгилерине карай топторго бөлүнүшү.
3.  Тактоочтордун жасалышы.

Рефератты көчүрүү

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)