СЫН АТООЧ  

Кошкон | 02.08.2017
1.  Сын атооч сөз түркүмү жөнүндө жалпы түшүнүк.
2.  Сапаттык жана катыштык сын атоочтор.
3.  Сын атоочтун даражалары.
4.  Сын атоочтун түзүлүшү жана жасалышы.

 

Рефератты көчүрүү

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)