КЫРГЫЗ ТИЛИНИН КАЛЫПТАНУУ ДООРУ            

Добавил | 02.08.2017
1.  Тил-пикир алышуунун негизги куралы.
2.  Кыргыз тилинин  өнүгүшү  боюнча классификациялар.
3.  Кыргыз тилинин пайда болуу жана  өнүгүү этаптары.

 

Рефератты көчүрүү