ТАБЫШМАКТАР

Кошкон | 03.08.2017
Шапка

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Кыргыз элинин бай фольклорунун бир бөлүгүнө табышмак жанры кирет, эң байыркылыгы менен бирге, ал бүгүнкү күндө да езүнүн дидактикалык ролун, эстетикалык таануусун жоготкон жок. Ошондуктан элдик фольклордук байытуунун бир үлүшү табышмак жанрына таандык.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)