МАКАЛ, ЛАКАПТАР

Кошкон | 03.08.2017
Шапка

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Абалтадан бүгүнгө карай эчен бир кылымдарды кыйырлап келаткан адамдардын жашоо-тиричилигинин барк-баасы, өйдө-ылдый, ак-карасы, ийгиликтери менен кенемтелери, эрдиктери менен эссиздиктери иш жүзүндө тангыстай таасын таразаланып, келечекки муундарга үлгү болуп калчудай насаатталып учкул тизмектелген айтымдар — макал, лакаптар. Макал, лакаптар көбүнчө бир, же жупташкан эки саптан, эгер насыят, терме ырлардан алынып санатталып айтылган макалдар болсо үч-төрт, кээде андан да көп саптан турат.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)