КАРГЫШ

Кошкон | 03.08.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Каргыш ырлары оозеки адабиятыбыздын эң байыркы жанрларынын бири. Фольклордун башка жанрлары сыяктуу эле стадиалдык өнүгүү жолу меней калыптанган. Кыргыз фольклорунда каргыш ырларьшын түрлөрү, көркөмдүк түзүлүшү, мааниси, кеңири тематикада өнүккөндүгү менен салттуу поэзиябыздын бөлүнбөгөн бир бөлүгү катарында кабылданган.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)