ДАСТАНДАР

Кошкон | 03.08.2017
Шапка

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Кыргыз фольклоруна шарттуу түрдө XIX кылымдын аягы XX кылымдын башында баатырдык жомок же эпос сыяктуу эпикалык жанрдын жаңы формасы катарында поэма (дастан) кирет. Дастан — фарс сөзү. Фарс тилинде тарых, хикая (окуя), өткөн иштердин хикаясы деген мааниде айтылат». Эпостун бир күрдөөлдүү салаасы катарында көпчүлүк түрк элдеринин (азербайжан, түркмөн, өзбек, татар, каракалпак, казак ж. б.) адабиятынан оозеки жана жазма түрүндө орун алган, көнчүлүк окумуштуулардын көңүлүн озүнө буруп келген.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)