АЙТЫМДАР

Кошкон | 03.08.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Тарыхый эмгектерде байыркы калк деп тастыкталгаи кыргыз элинин жашоосунда фольклордук чыгарма эң жогорку орунда турган. Каранайым эл жараткан фольклордук чыгарма элдин жашоо-тиричилиги менен тыкыс байланышып, табияттьш бирде катаал, бирде мээрим таасирине баш ийип жараткан жалгыздан ырайым тилеп жардам күткөнүнөн кабар берет. Алгачкы коом мезгилинен баштап жаралган көркөм чыгармалар жашоо үчүн зарылчылыктан келип чыккан. Өзүнүн маанисин жоготпой элдин турмушу менен ажырагыс байланышта болун үрп-адатка айланган.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)