«БОСТОН» тууралуу

Кошкон | 03.08.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Элдик оозеки чыгармаларда көп учурларда окуя негизги бир каармандын тегерегинде өнүгүп, анын иштери, эрдиктери айрыкча бөтөнчөлөнүп көрүнүп турат. Ошондуктан чыгарманын темасы да, мазмуну да башкы каармандардын образы аркылуу чечилет. «Бостон» эпосундагы башкы каармандын иштеринин логикалык жыйынтыгы элдер арасында тынчтыкты, достукту орнотуу, гуманизм идеяларына барып такалат.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)