«БУУДАЙЫК» тууралуу

Кошкон | 03.08.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
«Буудайык» дастаны Академиянын Кол жазмалар фондусунда тизмеде жети жерде катталган. Алардын экөө араб тамгасында бирөө латын тамгасында, калгандары азыркы кыргыз тамгасында. Булардын баарынын түпкү нускасы 248-инвентарь номерлүү папкадагы, 1922-жылы 27-октябрда Кайым Мифтаков Нарын районундагы Котон-Арык деген жерде Койлуу Түкөлөйдөн жазып алган материал болуп саналат.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)