ТАРБИЯЛОО ПРОЦЕССИНИН МЕТОДДОРУ

Добавил | 07.08.2017
1.   Тарбиялоо процессинин методдору

2.    Аң сезимди калыптандыруу методдору

3.    Ишмердүүлүктү уюштуруу методдору

4.    Стимулдаштыруу методдору

 

Рефератты көчүрүү