КЫРГЫЗ ТИЛИНИН БАЙЫРКЫДАН КАЛГАН ЛЕКСИКАСЫ

Кошкон | 05.09.2017
Акын Имиш (@akyn_imish)

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Биздин замандын VI–VIII кылымдарында түрк будундарынын (элдеринин)
тамгасы болгон. Ошол тамгалар чегилген таш, граниттен жасалган
эскерткичтердин бетинде байыркы адабий тилдин үлгүсү сакталып турат. Мына
ошол тилди азыркы түрк тилдеринин тарыхын үйрөнүүгө негиз кылып алабыз.
Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)