ОРУС ТИЛИНЕН АЛЫНГАН СӨЗДӨР

Кошкон | 05.09.2017
Акын Имиш (@akyn_imish)

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Тилдердеги лексикалык карым-катыш адам коомунун бардык мезгилинде
географиялык чөйрөгө жараша болуп келген. Байыркы адамдар да чет тилде
сүйлөгөн, калктар менен беттешип калганда алардын тилин билүүгө мажбур
болушкан.
Байыркы орус тайпалары христиан динин кабыл алганга чейин эле, чектеш
жашаган түрк уруулары менен аралашып, мал багып, жер айдап, бири-бири менен соода кылып турушкан.
Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)