СӨЗДӨРДҮ СЕМАНТИКАЛЫК МААНИЛЕРИНЕ КАРАТА БӨЛҮШТҮРҮҮ.

Кошкон | 05.09.2017
Акын Имиш (@akyn_imish)

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Байыркы убактан тартып туугандык, үй-бүлө куруу (никелешүү) жагынан түрк
жана монгол элдеринин окшоштуктары бар. Бир уруудан тараган эркек бала
менен кыз бала арадан жети ата өтмөйүнчө үйлөнүүгө акысы болгон эмес, алар
үйлөнгөнгө чейин да, үйлөнгөндөн кийин да ырым-жырымдарды толук сакташкан.
Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)