ТИЛДЕРДИН ЛЕКСИКАЛЫК КАРЫМ-КАТЫШЫ

Кошкон | 05.09.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Тилдик катнаштын каналдары көп. Башка тилдерден сөз алуу – сөздүктү
байытуунун бир булагы. Дүйнөдө башка тилдер менен контакт түзбөгөн же
лексикасы чет тил элементтеринен таза турган бир да тил учурабайт.
Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)