ТИЛДЕРДИН ЛЕКСИКАЛЫК КАРЫМ-КАТЫШЫ

Кошкон | 05.09.2017

Тилдик катнаштын каналдары көп. Башка тилдерден сөз алуу – сөздүктү
байытуунун бир булагы. Дүйнөдө башка тилдер менен контакт түзбөгөн же
лексикасы чет тил элементтеринен таза турган бир да тил учурабайт.

 

Рефератты көчүрүү

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)