КӨҢҮЛ АЙТУУ КАТЫ

Добавил | 05.09.2017

Көңүл айтуу каты – кайгылуу окуяга байланыштуу, жабырлануучу тарапка көңүл айтуу, кайгысына ортоктош болууну билдирүү үчүн жазылган кызмат каттардын бир түрү.
Көңүл айтуу каттардын тексти эгер ал эл аралык же жалпы республикалык
маанидеги маселе боюнча болсо, гезит-журналдарга жарыяланат жана массалык маалымат каражаттары аркылуу берилет. Көңүл айтуу катын жазууда сөздөрдү кылдаттык менен тандоо керек, чын көңүлдөн чыккан ал сөздөр жабырлануучуга күч-кубат бергидей касиетке ээ болушу керек.

 

ҮЛГҮ:

 

Табигый кырсыкка байланыштуу көңүл айтуу каты

Сиздердин районуңуздардагы көптөгөн үй-бүлөлөрдүн моралдык жана
материалдык зыян тартуусуна, адам курмандыгына алып келген табият кырсыгына байланыштуу көңүл айтуубузду кабыл алыңыздар.
Жаратылыш кырсыгынын натыйжасында зыян тарткандардын туугандарына
жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз.
Жалал-Абад областтык мамлекеттик администрациясы