ЭЛ

Кошкон | 10.09.2017

1) кеңири мааниде түшүнүктө мамлекеттин, өлкөнүн калкы; нака илимий мааниде тарыхый өзгөрүүдөгү белгилүү бир өлкөнүн же мезгилдин прогрессивдүү, революциячыл өнүгүш маселесин чечүүгө объективдүү абалы б-ча биргелешип, ачыктан-ачык катышууга жөндөмдүү таптарды, катмарларды өз ичине алган адамдардын жалпылыгы. Эл социалдык, коомдун социалдык структурасынын өзгөрүшүн чагылдыруучу категория. Антогонссттик формацияда бул айырма эң маанилүү, анткени үстөмдүк кылуучу эксплуататордук топ м-н калайык калың массанын арасында уламдан-улам тереңдеген жарака пайда болот. Тең укуктуулук катмарлар сакталган өлкөдө «эл» бардык социалдык топторду ж-а бардык калкты камтыйт.

2. Элдер, Элдердин (мис., түрк элдери, кыргыз эли, Чыгыш элдери ж. б.). Адамдардын жалпылыгынын бир формасы, тарыхый алганда ж-а алгачкы жамааттык коомдук түзүлүштүн жеке менчикчил карым-катыштар м-н алмашкан, таптар пайда болуп өнүгүп жаткан шарттагы ар түрдүү уруулардын консолидациясынын процессинде калыптанган тууган-уруктук жалпылык. Э-ге улутка чейинки тилдик, аймактык, экономикалык ж-а маданий жактан жалпылыктар мүнөздүү. Эл жыйнактоочу аталышы м-н аталат, ич ара жалпы маданиятты түзүп турган элементтери болот. Э. кул ээлөөчүлүккө да (байыркы египет, байркы грек, түрк элдери), феодалдык түзүлүшкө да (байыркы орус, француз, ж. б.) типтүү. Капиталисттик мамилелердин келип чыгыш м-н жаңы тарыхый форма — мамлекеттик чек ара м-н бөлүнгөн, улут пайда болот, малекеттик чек ара бир нече бир нече улуттарды бириктириши мүмкүн. Капитализмде ага чейинки буржуазиялык мамилелер сакталып калгандыктан бардык эле элдер улут боло албайт (мисалы, кыпчактар).

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)