ТИП

Кошкон | 10.09.2017
ТИП (гр. tupes — изи, формасы, үлгүсү) — 1) форма — маанилүү сапаттык белгилери м-н айырмаланган бир нерсенин түрү: үлгү, тиги же мунун модели; 2) изилденген реалдуулукту типтерге ажыратуунун бирдиги; 3) кандайдыр бир мүнөздүү касиетке ээ адам, адамдардын тобунун чыгаан өкүлү айрым алганда: Катмардын, улуттун, заманынын; (биологияда) — 1) жаныбар системасындагы жакын класстарды бириктирген жогорку таксономиялык категория. Т. терминин 1825-ж. француз илимпозу А. Бленвиль киргизген. Түрдүү Т-тин көлөмү ар башка, мисалы, былпылдактар тиби 5000ге, погонфорлор тиби 100гө жакын түрдү камтыйт. ТКАЧЕВ Петр Никитич (1844-1886) — теоретик, публицист. Т-дун көз караштары 60-жылдардагы революциячыл демократтардын идеяларынын таасири астында калыптанган. Мис., Лавровдон айырмаланып, Т. Россиядагы социалдык философия негизинен ишке ашышы керек деген. Т-дун ою б-ча социалдык революция өлкөдө токтоосуз буржуазиялык мамилелер калыптана электе башталышы керек. Буржуазия калыптанганда гана революциячыл көңтөрүштү көпкө чейин созуп, кечеңдетип коюшу мүмкүн. Т. орус элинен, анын ичинде общиналык дыйканчылыктан “институту” б-ча ж-а “салты” б-ча социалисти көргөн. Т. орус элинин революциячылыгы эскини талкалап “азчылыктын бийлигин жана авторитерин” күч м-н чече алат деген ишенимде болгон. Т-дун негизги эмгектери: “Коомдук өзүн-өзү сактоонун мыйзамы” (1870), “Россиядагы революциялык пропаганданын маселелери” (1874), “Фридрих Энгельс мырзага ачык кат” (1874), “Набат” (1875), “Революция жана мамлекет” (1876) ж. б.
Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *