ЧАЧПАК

Кошкон | 03.10.2017

«Күмүштөн чачпак сооруңда,
Күлгөнүң турат оюмда» (Боогачы).

Бул — зер буюму. Кыз-келиндердин (кээде улгайган аялдардын да) аземдик үчүн тагынган кооз жасалгасы, чолпунун бир түрү. Ал үч бөлүктөн турат: башы (чач байлана турган жагы), ортосу (кооздуктар тагылган тарабы) жана учу (чачы). Азем көркөмдүктөр кадалган жагы. Чачпактын жасалышы боюнча ар бир элдин жекече маданий өзгөчөлүктөрү байкалып турат

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)