БЕРК Эдмунд

Добавил | 05.03.2020

БЕРК Эдмунд (1729–1797) – англ. мамлекеттик ишмер, консерватизмдин теоретиги. Мамлекет менен коом – табигый  эволюциянын өнүгүү жолу; Мамлекеттин негизги максаты – мыйзам менен тартипти, социалдык жана саясий  стабилдүүлүктү сактоо – Б-тин теориясынын негиздери. Бийликтин өкүлчүлүк формасын коргоо менен, Англия  парламентин – бийликтин чыныгы формасы деп эсептеген. Бул институт көпчүлүктү жакшы башкарууга жардам берет.  Б. боюнча коомду сактоо үчүн, аны дайыма реформалоо зарыл. Б. либералдардан айырмаланып, адамдын жаратылышына  ишенген эмес, анын өзүнүн турмушун оңдоо үчүн акылга сыярлык иш кылаарына көзү жеткен эмес.