БОЙКОТ

Добавил | 05.03.2020

БОЙКОТ – 1) адам менен, же бир уюм, мамлекет менен болгон мамилелерди толук же убактылуу өзүнө өзүн камтыган  саясий жана экономикалык күрөштүн каражаты. Мисалы, мамлекеттердин ортосунда товарларды экспорттоого жана  импорттоого эмбарго коюу, бажылык салыктын жана тарифтердин чындыкка дал келбөөчүлүгү ж. б. Б. коомдогу ар  кандай социалдык топтор, таптар тарабынан да колдонулат. Мисалы, жумушчулардын ишкерлерге каршы Б. жумушка  орношууда уюмдашып алып баш тартуу, тигил же бул ишкананын продукциясын сатып алуудан баш тартуу ж. б. Б.  коомдун саясий турмушунда колдонулат. Мисалы, парламенттин депутаттарынын бир тобу тигил же бул маселени  талкуулоодон, белгилүү бир максаттарга жетүү үчүн баш тартуусу, мамлекеттин аткаруучу бийликтин өкүлүнүн  чечимдерин буйруктарын аткарбай коюу ж. б.; 2) каршы экендигин билдирүү үчүн белгилүү бир тарап менен  мамилелерди үзүү.