ЖОГОРКУ КЕҢЕШ

Добавил | 05.03.2020

ЖОГОРКУ КЕҢЕШ – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши туруктуу иштеген өкүлчүлүктүү жогорку орган, Ж.  К. мыйзам чыгаруу бийлигин, ошондой эле көзөмөлдөө ишин жүргүзөт. Ж. К. 105 депутаттан турат. Алар 5 жылга  шайланат. Депутаттарды шайлоо округдар боюнча жалпы жашыруун, тең жана тике добуш берүү аркылуу жүргүзүлөт.  Ж. К-тин депутаты Кыргызстандын элинин өкүлү болуп саналат, Конституцияга жана өз абийирине баш ийет жана кол  тийгис иммунитет укугуна ээ. Ж. К. Конституцияда аныкталган тартипте Кыргыз Республикасынын Конституциясына  өзгөртүү жана толуктоолорду киргизет, ички жана тышкы саясаттардын негизги багыттарын аныктайт, республикалык  бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндөгү отчетту бекитет, Кыргыз Республикасынын Президенттик шайлоону  дайындайт, Премьер-министрди дайындоого макулдук берет ж. б. Ж. К. депутаттардын арасынан Төраганы, анын орун  басарларын шайлайт, комитет, убактылуу комиссияларды жана көзөмөлдөө палатасын түзөт. Ж. К-тин депутаттары  мыйзам чыгаруу демилге укугуна ээ. 1994-ж. 22-октябрда өткөрүлгөн эки палаталуу Ж. К. жөнүндөгү референдумдун  жыйынтыктарына ылайык «Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө»  долбоор талкууланган. Ага ылайык Ж. К. төмөнкүдөй эки палатадан турат: туруктуу иштөөчү жана республиканын  бүткүл калкынын таламдарын билдирүүнүн негизинде шайлануучу, составы 35 депутат турган Мыйзам чыгаруучу  жыйын; сессиялык жол менен иштөөчү жана аймактык таламдарды билдирүүнүн негизинде шайлануучу, составы 70  депутаттан турган Эл өкүлдөрүнүн жыйыны