ЗОРОАСТРИЗМ

Добавил | 05.03.2020

ЗОРОАСТРИЗМ – байыркы доордо жана орто кылымдарда Иран, Орто Азия,  Азербайжанда тараган отко табынуу дини. Б. з. ч. VII к. пайда болгон. Бул динди негиздөөчү деп эсептелген пайгамбар  Зороастранын (Иранча Заратуштра) ысмынан аталган. З. окуусу «Авеста» ыйык китебинде баяндалган. З-дин негизги  принциптери: диний дуализм, б. а. «карама-каршы эки кудай-бири мээримдүү -Ахурамазда, экинчиси ырайымсыз-АнхраМаню бар» деп жакшылык менен жамандыкты карама-каршы коюу, алардын ортосундагы күрөш дүйнөлүк процесстин  негизин түзөт деп эсептөө, акырында жакшылыктын жеңип чыгаарына ишенүү. З. Сасанийлер дөөлөтүнүн (III–VII к.)  тушунда мамлекеттик динге айланган. VII к. Иранды арабдар басып алып, З. динин куугунтукка алып, перстерди  мусулман динине зордоп өткөрүшкөн. Азыркы учурда бул динди бир кыйла өзгөрүлгөн түрүндө перстер менен  Ирандагы гебрлер тутушат.