ИМПИЧМЕНТ

Добавил | 05.03.2020

ИМПИЧМЕНТ (англ. impeachment мамлекеттик кылмыш жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуу) – бир катар  өлкөлөрдө (Англия, АКШ, Япония ж. б.) мамлекеттин жогорку кызмат адамдарын, президентти Конституцияны  бузгандыгы жана кылмыш жазагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартуунун тартиби. И. тартибинде жоопкерчиликке  тартуу укугу парламенттин төмөнкү палатасы аркылуу ишке ашырылса, ишти карап чыгуу жогорку палата тарабынан  жүргү-зүлөт. И-ти жүзөгө ашыруу түрдүү өлкөлөрдө өздөрүнүн өзгөчөлүк-төрүнө ээ. АКШ нын Конституциясы боюнча  И. окуяларында өкүм кызматтан четтетүү жана Кошмо Штаттардын кызматында кандайдыр-бир ардактуу,  жоопкерчиликтүү кызматты ээлөө укугунан ажыроо менен гана чектелет. Андан соң тергөө жүргүзүлөт да, кызматынан  38 www.bizdin.kg  четтетилгенге күнөө коюлат, ал сотко берилет жана өкүмгө ылайык мыйзамда көрсөтүлгөндөй жазасын алат. Кыргыз  Республикасынын Конституциясынын 51-статьясында чыккынчылык же башка кылмыштары үчүн мыйзам чыгаруучу  жыйын тарабынан күнөө коюлса жана ал Кыргыз Республикасынын жаңы Президентин шайлаганга чейин анын бийлик –  укуктары Премьер-министрге өтөт. Мындай учурда Кыргыз Республикасынын жаңы Президентин шайлоо үч айлык  мөөнөттө өткөрүлүүгө тийиш (52-статья).