КАМЧЫБЕК Шераалы уулу

Добавил | 06.03.2020

КАМЧЫБЕК Шераалы уулу – орус падышачылыгына элчиликке барган алгачкы өкүлдөрдүн бири. Бугу уруусунан  чыккан Шераалы манаптын уулу. 1813-ж. ноябрда Жакыпбек бай менен кошо Россиянын Сибирь аймагын башкаруучу  Г. И. Глазенапка жазылган катты жеткирүү үчүн А. Л. Бубновго кошулуп, Ысыккөлдөн аттанышкан. 1814-ж. 5-январда  алар Семейге жетишкен. Бирок каражаттын жоктугунан улам, Глазенап элчилерди Санкт-Петербургга жиберүүдөн баш  тарткан. К. кызыл тасмага тагылуучу алтын медаль менен сыйланган. 1815-ж. жайында элчилер кайра элине кайтышкан.  1855-ж. 17-январда бугу уруусунун Россиянын букаралыгына өтүү жөнүндөгү катын орус падышалыгына К. жеткирип  барган.