КОНФОРМИЗМ

Добавил | 06.03.2020

КОНФОРМИЗМ – (лат. соnformism – окшош, бирдей) – негизги идеяларга, көз караштарга, пикирлерге өз ичинен  каршы болсо да кошулуу, ынгайлашуу. Конформисттик жүрүм-турум алып келген инсан үчүнбү же саясий лидерлер,  социалдык топтор жана коомдук таптар үчүнбү, саясаттагы К. объективдүү негизин түзөт. Эгерде, жок эле дегенде,  убактылуу пайда берсе, жагымсыз иштен жана конфликттен арылта турган болсо, эч бир принциптерге карабай К-ге  аракет кылуу, ага даяр туруу К-дин кеңири таралышынын башкы себеби болуп эсептелет. Принципиалдуу планда алып  караганда К. албетте терс көрүнүш. Башкаруучу элитанын дайыма бийликте турушуна жана гүлдөшүнө карата өлкөдөгү  коомдук өнүгүүнү багыттоо, коомдун жашоосун элитага пайдалуу жагдайга мажбурлоого аракеттер – коомдук прогресс  жолундагы олуттуу тоскоолдуктар болуп эсептелет.

Саясаттагы К. менен күрөшүү бийликтин ишмердүүлүгүнүн үстүнөн  элдин көзөмөлүн камсыз кылуу, популизмди ашкерелөө, коомдун өнүгүшүндө өткөн менен жаңы өзгөрүүлөрдө ийкемдүү  айкалыштыруу жолу менен жүргөн абзел.