КӨЛӨКӨ КАБИНЕТ

Добавил | 06.03.2020

КӨЛӨКӨ КАБИНЕТ – Парламенттик системанын шартында, башкаруучу партияга карата оппозицияда турган  партиянын мүчөлөрүнүн ичинен дайындалган министрлер Кабинети. Эгер Парламент тарабынан дайындалган  официалдуу орган аткаруучу бийлик – министрлер Кабинети – башкаруучу партиянын лидери аркылуу түзүлсө, анда  структурасы боюнча ушул официалдуу органга окшош, бирок официалдуу эмес өкмөт – К. к. оппозициядагы партиянын  лидери тарабынан түзүлөт. Официалдуу кабинет менен К. к-тин ишмердүүлүктөрүнүн ортосундагы негизги  айырмачылыктар төмөнкүчө: официалдуу кабинет башкаруучу партия иштеп чыккан саясатты турмушка ашыруунун  үстүндө конкреттүү ишмердүүлүктү жүргүзөт, ал эми К. к-тин максаты – парламенттеги дебаттардын жүрүшүндө  башкаруучу, официалдуу кабинеттин ишмердүүлүгүн сындоо, башкаруучу партиянын саясатынын туура эмес экендигин  көрсөтүү болуп эсептелет. Ушундан удам башкаруучу кабинеттин символун – «иш», ал эми К. к-тин символу – «сөз» деп  эсептесе болот. К. к-тин министрлери официалдуу саясаттан айырмаланып турган өздөрүнүн саясатын иштеп чыгышат,  саясий күрөштүн тажрыйбасына ээ болушат, көлөкө министрлердин кызматында өздөрүн көрсөтүшөт. Кийинки  шайлоолордо бийликке келгенде оппозициялык партиянын сыноодон өткөн аткаруу бийлигинин структурасы болот.

Мисалы, Улуу Британиянын мурунку премьер-министри М. Тетчер өзүнүн саясий лидерлик карьерасын 60-ж. аягында  консерваторлор партиясы оппозицияда жүргөн мезгилде К. к-тин мүчөсү катары баштап, андан кийин официалдуу  кабинетте билим берүү жана илим министри жана оппозициядагы партиянын лидери, 1979–90-ж. башкаруучу  кабинеттин премьер-министри болуп иштеген. Британ парламентинде «Суроолордун сааты» деген иш чара бар, ал  учурда өкмөттүн мүчөлөрү К. к-тин мүчөлөрүнүн катышуусу астында оппозициянын суроолоруна жооп беришет.