ЛОЯЛДУУЛУК

Добавил | 06.03.2020

ЛОЯЛДУУЛУК (англ. loyal — убадада турган, берилген) – коом, мамлекет, индивид, түрдүү катмардагы социалдык  топтордун өз ара аракетинин саясий-психологиялык маанилүү механизми. XVII к. Англияда Л. деп, революция  мезгилинде монархиялык түзүлүштү жактоочуларды аташкан. Негизинен Л. гражданин деп – ак ниет, берилген,  мыйзамды сыйлаган индивидди айтышат. Л. феноменинде ички жана тышкы, инсандын социалдык жактарын бөлүп  караса болот. Л. термини биринчи ирет социалдык-саясий институттарга, айрыкча мамлекетке карата так аныкталат.  Көп өлкөлөрдө Л. сакталат, бирок айрымдарында жалданма жумушчуларды кожоюнга карата мамилеси өзгөргөндөй эле  граждандардын Л-ка мамилеси төмөндөп бара жатат.