МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ

Добавил | 06.03.2020

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ – ар кандай мамлекетте калктын улуттук составын эске алуунун негизинде иш кагаздарын  жана сот иштерин алып барууда, мектептерде окутууда, калкты турмуш-тиричилик жактан тейлөөдө, басма сөздө ж. б.  коомдук иштерде колдонулуучу тил. Демократмялык мамлекеттерде М. т. башка улуттук тилдердин өнүгүшүнө  тоскоолдук кылбайт, эч бир улут өз тилин башка элдердин өкүлдөрүнө таңуулообосу мыйзамда белгиленет. Кайра куруу  доорунда мурунку СССРдин бир катар Союздук республикаларында М. т. жөнүндө мыйзам кабыл алынып, жергиликтүү  элдин тили ошол республикада М. т. катары таанылат. Кыргыз ССРинин Конституциясына ылайык, 1989-ж. 23-  сентябрда Кыргыз ССР Жогорку Советинин сессиясында Кыргыз ССРинин Мамлекеттик тили жөнүндө «Мыйзам»  кабыл алынган. Ал Мыйзамда Кыргыз ССРинин аймагында кыргыз тили М. т. катары колдонулаары, ошондой эле СССР  элдеринин улуттар аралык баарлашуу тили болуп орус тили колдонулаары белгиленген. Мыйзам 1989-ж. 1-октябрдан  күчүнө кирген.