МОЛДО КЫЛЫЧ Шамыркан уулу

Добавил | 07.03.2020

МОЛДО КЫЛЫЧ Шамыркан уулу (1868–1917) – кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири. Кочкор өрүүнүндө  туулган. Анын 1911-ж. Казан шаарында араб ариби менен «Зилзала» эмгеги кыргыз элинин тарыхында басмага  жарыяланган алгачкы чыгармалардан болуп эсептелет. М. К. «Чүй баяны», «Керме тоо», «Канаттуулар», «Зилзала», «Кол  казал», «Кара Кочкор», «Кыз жигит», «Уй казал», «Жатакчылар», «Чүй канаттуулары», сыяктуу ырларында жана  поэмаларында табият, турмуш-тиричилик, жүрүм-турум, саясат жөнүндө баяндаган. Акындын мындан тышкары  «Бүркүттүн тою», «Он жети бий», «Качканак молдо Сулайман», «Молдо Дүйшө» сатиралары, «Замана», «Азаматтар»,  «Сапар» санаттары, «Бай тайлак» ж. б. кошок-тору бар; көптөгөн шылдың-шыкак ырларды, мыскыл, кошокторду жазган.  1925-ж. акындын «Буудайык», «Канаттуулар», «Бүркүттүн тою» поэмалары, 1945-ж. «Иргелген казалдары» жарык  көргөн. Жакында 1991-ж. М-тын «Казал-дар» жыйнагы басмадан чыкты.