ОЛИГАРХИЯ

Добавил | 09.03.2020

ОЛИГАРХИЯ ( гр. <oligos – азчылык + archia – бийлик) – бийликтин бир түрү; экономикалык жактан абдан кубаттуу  адамдардын анча чоң эмес тобу үстөмдүк кылат. Мисалы: байыркы грек шаар-мамлекеттеринде ири кул ээлүүчүлөр.  Орто кылымдардагы патрицийлик үй-бүлөлөр. О. деп башкаруучу топтун өзүн да айтышат. Алгач термин б. з. ч. V-IV к.  Платон жана Аристотель тарабынан киргизилген. Алардын ою боюнча бийликтин «байлар үстөмдүк кылып, кедейлер  башкарууга катышалбаган» түрү. О-нын тигил же бул түрүн билдирүү үчүн эки түшүнүк колдонулат. Эгерде саясий  жана экономикалык жактан үстөмдүк кылгандар ак сөөктөрдүн тобу болсо – аристократтык О. – жана өндүрүш менен  финансылык капиталдын топтолушунун жогорку деңгээлинен улам түзүлгөн финансылык О. Бир катар өнүккөн  өлкөлөрдө финансылык О. экономикада уставдык абалда болуп, мамлекетке таасир тийгизе алат, көпчүлүк учурда  саясий чечимдерди чечүүдө өзүлөрүнүн чечимдерин танууга аракет кылат.