САЯСИЙ КЫРДААЛ

Добавил | 17.06.2022

САЯСИЙ КЫРДААЛ – коомдун саясий турмушундагы чыңалып келе жаткан, курч абалды белгилүүчү түшүнүк, С. кдын өзөгүн негизи саясий мамилелердин – мамлекеттин граждандык коомго карата жана граждандык коомдун  мамлекетке карата мамилелеринин мазмуну түзөт. Көп учурда С. к. бийликтин мамлекеттин институттарынын кризиси  формасында чыгат. С. к-дын пайда болушунун негизинде коомдук турмуштун өзөгүндөгү (мамлекеттик бийлик, анын  формалары жана багыттары үчүн ар түрдүү саясий күчтөрдүн ортосундагы) карама-каршылыктардын өнүгүшү жатат.  Акыры келип, сөз саясат менен экономиканын, саясат менен социалдык чөйрөнүн ортосундагы карама-каршылыктар  жөнүндө жүрөт. Коомдогу төрт сапаттык өзгөрүүлөрдө өбөлгөлөгөн системалык карама-каршылыктардын өнүгүү  процессинде С. к. революциялык кырдаалдын бөлүгү катары чыгат. Коомдун саясий өнүгүшүндөгү терең өзгөрүүлөргө  чейинки С. к-дан ал өзгөрүүлөр болуп өткөндөн кийинки С-к-ды айырмалап билүү зарыл. Биринчисинде саясий  күчтөрдүн күрөшү саясий проблемалар жана маселелер менен (бирөөлөрү бийликти сактап калуу үчүн; экинчилери  бийликти тартып алуу үчүн) чектелип, эски бийликке каршы күрөшкөндөр, адатта, бирдиктүү фронтко биригишет.  Экинчисинде, алдыңкы планга экономикалык жана социалдык саясат чыгат. Жеңилгендердин арасында моралдык рух  төмөндөп, бөлүнүп-жарылуулар күчөйт.