САЯСИЙ МЕЙКИНДИК

Добавил | 17.06.2022

САЯСИЙ МЕЙКИНДИК – саясий ишмердүүлүктүн чектеринин аралыгы жана тереңдиги. Саясий мамилелер  мейкиндиксиз жашай алышпайт. С. м. жалаң географиялык мейкиндик менен окшоштуруп коюу туура эмес.  Географиялык мейкиндик саясийдин «үстүнкү катмары» сыяктуу чыгат. Саясий турмушка көбүрөөк активдүү катышкан  социалдык катмарлар саясий активдүүлүктүн талаасын түзүшөт (ушунун өзү С. м. болуп эсептелет), мына ушул жерде мамлекеттик бийлик боюнча мамилелерди түздөн-түз тактоо жүргүзүлөт. Саясий активдүүлүктү көрсөтпөгөн субъекттер  С. м-тин чет жакаларынан орун алышат, ал эми жакырданган элементтер бул мейкиндиктен таптакыр чыгып калышат.