АБРАМЗОН Саул Матвеевич

Добавил | 17.06.2022

АБРАМЗОН Саул Матвеевич (1905, Орлов губерниясы, Дмитровск ш. – 1977, Санкт-Петербург) – этнограф, тарых ил-нин доктору (1968). 1926-ж. Ленинград мамл.ун-тинин геогр. факультетин бүтүргөн. 1926–31-ж. Кыргызстанда иштеген. Кыргыз этногр. ил-н негиздегендердин бири. 1926–28-ж. Кыргызстанда Край таануу музейинин директору. 1929–31-ж. Кыргызстандагы Край таануу ил. изилдөө ин-тутунун директорунун орун басары, Эл агартуу комиссариатына караштуу маданий курулуш ил. изилдөө ин-тунун директору. 1931-ж. СССР ИАнын Этногр. ин-тунун Ленинграддагы бөлүмүнүн улук ил. кызматкери, сектор башчысы болуп эмгектенген. 1927-жылдан Кыргызстандын аймагында этногр. экспедицияларды уюштуруп, кыргыздардын тарыхын, маданиятын, үрп-адатын изилдеп, 100дөн ашуун ил. эмгектерди жараткан. «Кыргыз элинин маданиятынын очерки» (1946), «Түндүк Кыргызстандагы кыргыздардын этностук курамы» (1960), «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый-маданий байланыштары» (1971) ж.б. эмгектеринде кыргыз этногр-нын көп проблемаларын чечмелеген. Кыргызстанда этногр. илиминин өнүгүшүнө, этнограф адистерин даярдоодо чоң эмгек сиңирген. А. «Ардак Белгиси» ордени м-н сыйланган.