КЕНЕСАРЫ КАСЫМОВДУН (ХАН КЕНЕ) ЧАПКЫНЫНА КАРШЫ ТҮНДҮК КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БОШТОНДУК КЫЙМЫЛЫ

Кошкон | 31.07.2017
Май-Төбө, Мыкан салгылашуулары.
Ормон хандын согуштук искусствосу.
Хан Кененин чапкыны
Элчилердин иш-аракети.
Кенесарынын баскынчылык жортуулдарынын себептери жана өбөлгөлөрү.

Рефератты көчүрүү

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)