КЕНЕСАРЫ КАСЫМОВДУН (ХАН КЕНЕ) ЧАПКЫНЫНА КАРШЫ ТҮНДҮК КЫРГЫЗСТАНДАГЫ БОШТОНДУК КЫЙМЫЛЫ

Кошкон | 31.07.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Май-Төбө, Мыкан салгылашуулары.
Ормон хандын согуштук искусствосу.
Хан Кененин чапкыны
Элчилердин иш-аракети.
Кенесарынын баскынчылык жортуулдарынын себептери жана өбөлгөлөрү.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)