КОКОНДУК ТӨРӨЛӨРГӨ КАРШЫ 40—50-ЖЖ. КЫРГЫЗДАРДЫН КЫЙМЫЛЫ. КОКОН ХАНДЫГЫНДА ФЕОДАЛДЫК ИЧ АРА ЖАҢЖАЛДАРДЫН КУРЧУШУ

Кошкон | 31.07.2017

ХАЙПТЫН БАЛЕКЕТИН АЛАБЫЗБЫ?


Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Мусулманкулдун аталык аталышы. Шералы хандын бийликке келиши.
Нүзүп миңбашы. Ажыбек датка.
Хан сарайыидагы так талашкан чыр-чатактын 40-жж. күч алышы.
Хандыктагы ич ара жаңжалдардын себептери жана өбөлгөлөрү.
Кокон хандыгында феодалдык ич ара жаңжалдардын курчушу
Кыргыз-казак кыймылы. Нарындык кыргыздардын кыймылы.
Алай, Ош аймагындагы элдик кыймылдар.
Ысык-Көлдөгү Кокон чептерин талкалоо аракеттери.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)