ЧЫГЫШ ТҮРКСТАНДЫК ЖЕРГИЛИКТҮҮ КАЛКТЫ ЦИНДИК БИЙЛИКТЕРДИН УЛУТТУК ЭЗҮҮСҮНҮН КҮЧӨШҮ. ЖААҢГЕР КОЖОНУН (ЖАХАНГИР) КЫЙМЫЛЫ ЖАНА КЫРГЫЗДАР. СУРАНЧ

Кошкон | 01.08.2017

Доступ к ресурсу ограничен

Описание: Студенческий сайт
Активность ключа: 8 минут или 1 заходов

Если Вы уже получили сообщение с паролем, введите его здесь:

Мы не смогли верно определить вашу страну или оператора, поэтому пожалуйста, выберите ее из списка выше и нажмите "Сменить страну"
Цин империясынын үстөмдүгүнүн орношу.
Жергиликтүү калктын каршылыгы.
Жергиликтүү элди башкаруу системасы. Таранчы.
XVIII к. 50—60-жж. кыргыз-кытай мамилелери.
Зия ад-Диндин көтөрүлүшү жана ага кыргыздардын катышуусу.
«Суранчы бийдин (буруттун) козголону».
Жааңгер кожого алайлык кыргыздардын колдоо көрсөтүшү.
Нарындык кыргыздардын кыймылга катышуусу. Атантай. Тайлак баатыр.
Элдик кыймылдын женилиши, анын себептери жана мааниси.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)