Tag Archives: ДИСКРИМИНАЦИЯ

ДИСКРИМИНАЦИЯ

ДИСКРИМИНАЦИЯ – (лат. discriminatio — ажыратуу, бөлүү) – айрым граждандарды жынысы, улуту, социалдык теги,  расасы, дини, саясий көз караштарына байланыштуу укуктарынан ажыратуу же чектөө. Ал катуу сегрегациядан  (бөлүнүү) атайын бөлүнгөн аймакка күч менен көчүрүп жиберүү, геноцидге чейин алып келүүсү мүмкүн. Кандай убакта  жүргүзүлгөндүгүнө карабастан, Д. адам укугун бузуу болуп саналат. (1949-ж. БУУнун Конвенциясын кара). Д. диний  себептер менен… Кененирээк »