Tag Archives: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (лат. intelligens — түшүнгөн, ой жүгүрткөн, акыл-эстүү) — акыл эмгеги, көбүнчө татаал чыгармачылык эмгек м-н кесиптенген, маданияттын өнүктүргөн ж-а жайылткан адамдардын коомдук катмары. И. түшүнүгү төмөнкүдөй эки мааниге ээ: кең мааниде — адамга мүнөздүү болгон рухий байлык, акыл жөндөмдүүлүгү; тар мааниде — оор кырдаалдарда тез чечим кабыл алууга ж-а түзүлгөн кырдаалдан жол таба билүүгө жөндөмдүүлүк, акыл эмгегине… Калганын окуу »