Tag Archives: КАГАН

КАГАН

КАГАН – орто кылымдарда көпчүлүк түрк элдериндеги мамлекет башчысына берилүүчү наам (титул). К. термини  биринчи жолу кытайлык жылнаамаларда 312-ж. окуяларга байланыштуу эскерилет. IV к. ортосунанан тартып Түрк  кагандыгынын бийлик ээлери да К. наам алышкан. Кийин аварлар, Енисей кыргыздары, печенегдер, хазарлар,  караханиддер ж. б. түркий элдер мамлекет башкаруучуларын К. деп атаган. VIII к. акыры IХ к. чейин Киевдик княздар… Далее »