Tag Archives: КОНЬЮКТУРА

КОНЬЮКТУРА

КОНЬЮКТУРА, саясий – (лат. conjungere – байланыштырган, бириктирген) – жалпы маанисинде «К». термини  шарттардын жана аларды түзгөн аракеттердин жыйындысын, бардыгын камтыган буюмдардын өз ара байланышы жана  кайсы – бир тармактагы алар менен болгон операцияларды билдирет. ХIХ к. ортосунда Ф. Лассал жазган: «Бул коомдук  өз ара карым-катнаштарды байланыштырган тасма, белгилөө жана белгисиз шарттарды өз ара байланыштырган  чынжыр». К. феноменин… Кененирээк »