Tag Archives: КЫЙМЫЛДАР

КООПЕРАТИВДИК КЫЙМЫЛ

КООПЕРАТИВДИК КЫЙМЫЛ – (лат. сoperatio – кызматташтык) адамдардын тобу жалпы чарбага (кооперация)  бириктирүү жолу менен, экономикалык турмушту уюштуруунун капитализмге альтернативдүү ыкмасын түзүү үчүн  кыймыл. Артелдик типтеги биринчи кооперативдик ассоциациялар алгач ХVIII к. аягында Англияда, өнөр жай  революциясынын кесепетинен коргоо каражаты катары ун чыгаруу жана нан жасоо өндүрүшүнүн жумушчуларынын  арасында пайда болгон. Ийгиликтүү ишмердүүлүгүнө карабай, бул мезгилдин кооперативдери коомдук… Кененирээк »

ДЕМОКРАТТЫК КЫЙМЫЛДАР

ДЕМОКРАТТЫК КЫЙМЫЛДАР азыркы мезгилдеги коомдук өнүгүүнүн эң башкы кыймылдаткыч күчү.  Прогрессивдүү реформаны жүргүзүү, глобалдык, регионалдык жана улуттук проблемаларды чечүү Д. к-дын максаты  болуп саналат. Коомдук өз алдынча ишмердикке ээ социалдык таптар, ассоциациялар, коалициялар, союздар,  козголуштар Д. к-дын структурасын түзүшөт. Д. к. өзүнүн өнүгүшүндө бир нече этаптарды басып өткөн акыркы  жылдары пайда болгондору: «жаңы демократтык кыймыл», «жаңы социалдык кыймыл», «Кыргызтан… Кененирээк »