Tag Archives: көз караш

ДҮЙНӨГӨ БОЛГОН КӨЗ КАРАШ

ДҮЙНӨГӨ БОЛГОН КӨЗ КАРАШ — дүйнө ж-дө ж-а андагы адамдардын орду ж-дө, адамдын аны курчап турган чындыкка ж-а өзүнө болгон мамилеси ж-дө көз караштардын системасы, ошондой эле ушул көз караштар м-н шартталган адамдардын негизги турмуштук ээлеген орду ж-а көрсөтмөлөрү, алардын ишенимдери, идеалдары, таанып билүү ж-а иш-аракет принциптери, дүйнөлүк багыттары. Д. б. к. к. — адамдын чындыкка болгон теориялык… Кененирээк »