Tag Archives: либерал

ЛИБЕРАЛИЗМ

ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. liberalis — эркиндик, эркиндикке караштуу) – саясий маданияттын башаты, коомдук турмуштун,  индивиддин саясий-экономикалык, системалык нравалык багыты. Тар маанисинде Л. – мамлекеттин аз кийлигишүүсү  астында эркин конкуренция, рыноктук механизмдерди сактап калууга умтулган либералдык партиянын саясаты. Л.  идеялык негизин түзгөндөр: 1) адамдардын тендиги; 2) индивидуалдуу эрк 3) рационалдуулук; 4) тартып алууга мүмкүн  болбогон укуктар: жашоо үчүн укукту, менчик,… Кененирээк »

ЛИБЕРАЛДЫК ПАРТИЯЛАР

ЛИБЕРАЛДЫК ПАРТИЯЛАР – инсанга карата болгон мамлекеттик жана коомдук мажбурлоонун деңгээлин азайтуу  максатында, саясий жана экономикалык программалардын, идеялык-саясий көрсөтмөлөрдүн корутундулаганда түзүлөт.  Ушул идеялык негизде ХIХ к. бир катар саясий партиялар түзүлгөн. Алар өз программаларын адам укугун инсандын  баалуулугун, бийлик системасында бийликти бөлүштүрүүнүн, иш тандоо эркиндигин жана атаандаштык эркиндигин  таанууга негиздешкен. Саясий либерализм агартуучулуктун идеяларына – коомдук келишим, адамдын… Кененирээк »