Tag Archives: ЛОЯЛДУУЛУК

ЛОЯЛДУУЛУК

ЛОЯЛДУУЛУК (англ. loyal — убадада турган, берилген) – коом, мамлекет, индивид, түрдүү катмардагы социалдык  топтордун өз ара аракетинин саясий-психологиялык маанилүү механизми. XVII к. Англияда Л. деп, революция  мезгилинде монархиялык түзүлүштү жактоочуларды аташкан. Негизинен Л. гражданин деп – ак ниет, берилген,  мыйзамды сыйлаган индивидди айтышат. Л. феноменинде ички жана тышкы, инсандын социалдык жактарын бөлүп  караса болот. Л. термини биринчи… Кененирээк »